Bewustzijn tijdens het kerstdiner

In deze tijd rond de kerstdagen vragen veel mensen zich af hoe ze de kerstdagen doorbrengen. Begeef ik me in de familiepatronen en structuren of blijf ik daar buiten? Regelmatig leiden beide keuzes tot een gevoel van eenzaamheid en er niet bij horen. We hebben vaak een overtuiging dat we,  om er bij te horen, iets van onszelf moeten opgeven. Je zou kunnen zeggen: voor deze sociale angsten en overtuigingen hebben we een verhoogd/verfijnd bewustzijn. Dat noem ik weerstand. Weerstand is een zodanig verdicht of vernauwd bewustzijn,  dat zich tot een overtuiging heeft gevormd . En we verlangen er vaak naar om daarvan bevrijd te worden. Het bewustzijn zelf is onzichtbaar, ondenkbaar zelfs.

De fenomenen van bewustzijn zijn erg verwant met licht. Als licht zich in een donkere ruimte bevindt dan zie je geen licht, de hele ruimte blijft donker. Je kunt daar een proefje mee doen. Licht heeft een voorwerp nodig om zichtbaar te worden. Licht zelf kun je niet zien, wat je ziet is alleen het object (de weerstand), waarop het licht gereflecteerd wordt. Het licht leidt tot zichten van het object.

Bewustzijn is overal aanwezig, maar heeft ook een object nodig om zich te kunnen manifesteren.  Bewustzijn wordt net als licht zichtbaar aan de reflectie op objecten. Dit betekent dat we ons niet zozeer  bewust worden van bewustzijn zelf, maar van de objecten.  Het object maakt dat je je bewust wordt en zo leer je indirect je bewustzijn kennen. Het alomvattende bewustzijn heeft een object  nodig, in de ontmoeting tussen bewustzijn en een object wordt een ervaring of realisatie geboren.

Een object (of weerstand) kan veel verschillende vormen aannemen: een object kan een trilling zijn, energie, een zenuw, een individualiteit, een blokkade. Ook ons lichaam is een vorm van weerstand, waardoor we via de reflectie van bewustzijn het  fysieke bestaan kunnen leren kennen. Met name onze zenuwen, dat wil zeggen de neuronen en hun verbindingen zijn een geweldig mooi  hulpmiddel voor ons.  Bewustzijn kan zich hier aan reflecteren. In de ontmoeting van bewustzijn en een object ontstaat een soort wrijving waaruit iets nieuws voortkomt, dat kan een gedachte, inzicht, impuls of ervaring zijn. Meestal is het een reactie op de weerstand, waarna die weerstand in een verfijndere vorm kan verschijnen.

Bewustzijn reflecteert zich het helderst in gedachten. Gedachten hebben bepaalde  vormen aangenomen en  zijn in feite tot enigszins stilstand gekomen bewustzijn, overtuigingen zijn naar wat meer vernauwd en samengeklonterd bewustzijn. De overtuigingen leiden vervolgens tot vaste patronen

De vaste patronen waar we in terecht komen tijdens het traditionele kerstdiner met de familie, zijn niets anders dan een object, vernauwd bewustzijn, waaraan je je kunt ontwikkelen. Samengetrokken bewustzijn dat bevrijd kan worden. Dat kan op ontzettend veel verschillende manieren.  Bijvoorbeeld:

  • Door het lijden waarop de vast patronen gebouwd zijn, te ervaren.
  • Door na te gaan wanneer je het contact met jezelf bent kwijt geraakt tijdens het kerstgebeuren. Wat was doorvoor de trigger en tot welk gedrag leidt dit? Als je kijkt naar jezelf en de patronen waar je in zit, identificeer je je minder met dat patroon of overtuiging en ontstaat er wat afstand. Je bent al minder gevangen.
  • Door uit te proberen of je met ander gedrag – iets doen dat niet in het vaste patroon past –  je meer ruimte en vrijheid ervaart.

Ik wens jullie een vredige kersttijd toe en graag tot ziens in 2019.

Pauli van Engelen

(de gebruikte foto is van freshpet)

At that one moment of encounter

At that one moment of encounter matter fires out en spirits flames in.

Het proces van zwangerschap en geboorte laat ook de ontwikkeling van de mensheid en menswording zien.

In den beginne werden  hemel en aarde geschapen.  Een krachtig beeld voor de zaadcel en eicel in de pre-conceptuele attractiefase.  Voorafgaand aan de conceptie is er een paar uur een teer een labiel samenzijn, tijdens de pre-conceptuele attractiefase  zie we hoe honderd (-en)  van eicellen magisch aangetrokken door de eicel van alle kanten de eicel naderen en met hun kop kleven aan de eicel. Wat daar ontstaat  is een stralende zon met de ronde eicel in het centrum en de zaadcellen er om heen perifeer stralend en het geheel roteert.

Twee tegenover elkaar staande werelden van centrum en periferie, van langwerpig en cirkelvormig, van samengetrokken en cellichaamachtig tot vorm en proces en van een zich-openen en zich afsluiten.

De zaadcel is van een oorspronkelijk ronde cel een langgerekte cel geworden en samengetrokken, volledig doorvormt en gestructureerd.  De zaadcel heeft een  grote kern en verder weinig anders, zodat hij alles kan doordringen. Het is een bewegende straal, maar innerlijk verstard met een dode structuur. De zaadcel sluit zich volledig af en wordt onbeïnvloedbaar voor de buitenwereld en is onafhankelijk van de buitenwereld. Door het dna in de zaadcel wordt het geslacht van het kind bepaald.

De eicel is een kwetsbare en voor de omgevingsinvloeden ontvankelijke cel , tegenovergesteld aan de zaadcel. De eicel leeft in voortdurende wisselwerking met de omgeving. Het cellichaam zwelt en de kern blijft klein, de rustende kogel is van binnen beweeglijk. De eicel maakt het gebaar van uitdijen en kan dat eindeloos voortzetten.

Een zaadcel heeft met het licht te maken, ze is gestrekt, radiaal en stralend.  Ze is slechts het oppervlakte waarop licht teruggekaatst wordt.  De eicel neemt het licht in zich op, absorbeert het.

De pre-conceptuele attractiefase:  het is wachten of een zaadcel opgenomen wordt of niet. Het is als het  inhouden van de adem. Van beide kanten wordt een bevruchting voorbereid.  De conceptie is een nieuwe fase , er wordt ruimte gemaakt voor de derde, het kosmische.  De aardse wereld is enige uren ontvankelijk voor een indruk van een andere dimensie. Wellicht dat zich daarbij geest kan neerdalen die zegt: daar wil ik zijn, dat is de materie die zich voor mij opent. De materie geeft de weerstand  die de geest kan benutten voor zijn ontwikkeling, de geest kan niet dwingen. Weerstand is de basis van (de embryologische) ontwikkeling.

De vonk springt over…

Bij het moment van de conceptie licht de cel op. Wetenschappers van de Northwestern universiteit hebben de lichtflits van eicellen vastgelegd. De helderheid van de flits iets over de gezondheid van het kind-in-wording. Een felle flits is een indicatie dat de eicel tot een gezonde embryo gaat ontwikkelen.

Spirituele psychologie

Spirituele psychologie

Naast de fysieke wereld is er een spirituele of geestelijke wereld, ze vormen samen één geheel. Beide zijn opgebouwd uit energie, maar de trilling is anders dat wil zeggen sneller of trager. Wanneer geest tot rust komt dan vertraagt de trilling en ontstaat er materie. Dit is ene richting namelijk het verdichten van energie; de geest wordt materie, de trilling vertraagt en de energie beweegt zich naar binnen naar een kern, een punt. Het verdichten is van buiten naar binnen gericht.

Daarnaast is er een oplossende kracht, die het vermogen heeft om alles wat in beweging wordt gebracht uiteindelijk terug te laten keren naar de geest of oerbron. De stof of energie wordt ijler en verdunt zich, het is een transformatie van energie, waarbij vorm uit elkaar valt en naar de geest terugkeert. De vorm kan ook een gevoel op emotie zijn verbonden met de pure vitaliteit van overlevingsinstincten, die na het ervaren weer naar de bron beweegt.

Deze twee krachten van vormen en oplossen uit elkaar vallen, vind je terug in veel processen zoals geboorte en dood, maar ook wakker worden en in slaap vallen. Deze twee krachten werken voortdurend door elkaar in ons leven. De verdichtende kracht stroomt van boven naar beneden en de ander van onder naar boven. En tegelijkertijd heeft de verdichtende krachten een centripetale richting en de oplossende kracht een centrifugale richting. Beide krachten werken op elkaar in en houden elkaar in evenwicht. Bij ziekte zie je bijvoorbeeld dat deze tendenzen uit balans zijn.

Hoewel we niets anders zijn dan geest, en ook ons fysiek lichaam louter geest is, is het vaak moeilijk om onze geest te ervaren. Meditatie is een oefenweg hiertoe, het is geen ritueel, vlucht of heilig moeten, maar een uitnodiging om dieper contact te maken met de realiteit. Er is soms moed voor nodig om met meer diepte in jezelf en de wereld te kijken.  Meditatie is ontvankelijkheid en binnen deze stemming van ontvankelijkheid richt je je aandacht. Het is een overgave aan alle krachten van de ziel met de mogelijkheid om daardoor in het wezen van de dingen door te dringen, het wezenlijke te ervaren.

In de opleiding wordt dit proces van overgave opgebouwd in een aantal stappen. Want hoewel geest in alles werkzaam is, kun je beginnen met je aandacht richten op dimensies achter je dagelijkse denken, voelen of willen. Deze weg naar binnen helpt om je te bevrijden uit de diepe verstrengeling die we soms hebben met emoties, gevoelens, gedachtes, trauma’s en welke vorm dan ook en brengt ons terug in de wezenlijke kern van onszelf waar we stilte, vrede, liefde, ruimte en eenheid ervaren.

Twaalf heilige nachten

Van 25 december tot 6 januari zijn de 12 heilige nachten waarvan oud-en-nieuw in het midden staat. Een periode na de wintersolstice, waar ook door onze verre voorouders al bij stilgestaan werd. Ook de Germanen kenden deze wereldrust.  In deze tijd werden hun kinderen geboren. Het is precies het verschil tussen de maancyclus van twaalf maanmaanden en de zonnecyclus van twaalf zonnemaanden.  

 

OVERGANGEN IN HET RITME BUITEN ONS EN IN ONS

In deze periode is er een overgang in het ritme van de aarde. De groeikracht van de natuur heeft zich teruggetrokken in de aarde en is tot stilstand gekomen. Het is  de tijd van de innerlijke stilte van de aarde zelf, het lijkt er op of de aarde heeft ingeademd. De lengte van de dagen rond kerst blijft een aantal dagen vrijwel constant.  Er is even rust voordat de zon na de kortste dag weer langzaam langer tevoorschijn komt. In deze stille dagen zijn de groeikrachten van de aarde naar binnen gericht waardoor de krachten uit het universum zich beter met ons kunnen verbinden. Misschien kun je ervaren dat deze twaalf nachten anders aanvoelen dan andere nachten. Het is een tijd van verinnerlijking waarin we het tere licht in ons kunnen ervaren.

In ons leven zijn er ook voortdurend grote en kleine overgangen, waarin alles in ons een moment tot stilstand komt. Zoals in de overgang tussen het in- en uit-ademen of in de overgangen tussen nacht en dag. Het is een moment van stilstand, net als een schommel die op het hoogtepunt even blijft hangen, voordat hij weer naar beneden valt. De overgang van leven naar dood is in deze gedachtegang een groter ritme, als je bij een geboorte- of stervensproces geweest bent, heb je misschien ook dat moment ervaren. In deze overgang kun je een hele diepe stilte ervaren.

In dit vaak minieme moment, de stilstand, de stilte tussen het één en het ander, ligt een kiem besloten. Een kiem die vanuit de stilte naar komt als een heilig gevoel . Het woord heilig stamt af van het woord heil, dat genezing betekent of heel worden.  Je zou kunnen zeggen dat een heilige de mogelijkheid in zich heeft om heelheid te ervaren.

Je kunt deze periode bewust beleven door de natuur in te gaan, de donkere nacht ervaren.  Of de tijd te nemen om de overgang te ervaren bij het in slaap vallen en bij het wakker worden. Wat is het laatste moment voor je in slaap viel of het eerste moment nadat je wakker werd dat je je bewust werd? Lukt het om de diepe stilte te ervaren voordat je wakker wordt of voor je in slaap valt. Je kunt ook aandacht geven aan je dromen, die je uit de heilige nacht hebt meegenomen. De droom is een mogelijkheid om het eigen leven  naar de toekomst toe positief uit te werken.

Re wordt wel gezegd dat de twaalf heilige nachten een voorspellen wat je het komende jaar tegen gaat komen. De dromen die je in de twaalf heilige nachten hebt, staan symbool voor je proces in de komende twaalf maanden. Het is de moeite waard om te onderzoeken wat dit voor je betekent door je dromen elke ochtend op te schrijven en een jaar later terug te kijken naar het afgelopen jaar en je dromen .

“The dream is the small hidden door in the deepest and most intimate sanctum of the soul, which opens to that primeval cosmic night that was soul long before there was conscious ego and will be soul far beyond what a conscious ego could ever reach.”
Carl Jung

Een fijne nachten,

Pauli

Nature is calling

If you go off into a far, far forest and get very quiet,

you’ll come to understand that you’re connected with everything     

 Alan W. Watts

Meditatie in de natuur op zaterdag 21 mei en zaterdag 3 september 2016

Ontspanning en stillness

Als we in de natuur verblijven, beginnen we ons te ontspannen en onze innerlijke dialoog komt langzaam tot rust. De oordelen in die innerlijke dialoog kunnen emotioneel en intens zijn, ze komen voort uit lastige situaties in het dagelijks leven. Door de rust en vrede van de natuur maken wij ons los van die last, we gaan ontspannen en ons lichaam en zintuigen openen zich meer. Onze aandacht verschuift van denken naar ervaren, van het hoofd naar het hart. Door het ervaren van de schoonheid en grootsheid van de natuur ontstaat er ruimte, een opening in ons. Als we de stilte van de natuur kunnen toelaten, dan wordt stillness gewekt en voelen wij ons meer verbonden met onszelf en de wereld om ons heen. Het is waardevol om aandacht te geven aan de innerlijke stilte, die naar voren komt.

Diepere eenheid ervaren met verbinding en afgescheiden zijn

Wanneer wij tijd doorbrengen in de natuur, kunnen wij ervaren dat wij met de natuur een diepere eenheid vormen. Onze essentie is in wezen verbonden met dezelfde bron als de alomvattende natuur om ons heen.

De grens tussen ons en onze omgeving wordt doorlaatbaar. Er verschuift iets, wij ervaren dat wij dieper verbonden zijn. Wij worden ons ervan bewust dat er een diepere verbinding ontstaat, die wij gewoonlijk niet voelen. De relatie met de natuur kent piekervaringen, waarin wij ons opgenomen voelen  in een alomvattende eenheid. Wij ontdekken dat wij niet alleen zijn, er bestaat verbinding die betekenisvol is en wij kunnen dat verwelkomen.

shutterstock_73007356

Hoe meer tijd iemand in de natuur doorbrengt, des te meer verbinding men ervaart  en er ontstaat meer betrokkenheid voor  de natuur. Dit gevoel van verbondenheid met de natuur verbetert ons humeur, wij worden ook authentieker en menselijker en vrijgeviger naar anderen. De concentratie en het vermogen om op een levensvraag te reflecteren verbetert, alleen al door een kwartier in de natuur te wandelen. Een levensprobleem kan van alles zijn: van tijd vinden voor een studie tot een ruzie met een vriendschap of familielid. Als medewerkers van een bedrijf tijd in de natuur doorbrengen, dan maakt men keuzes voor de bedrijfsvoering die ook de natuur ten goede komen.

Eigen natuurlijkheid

Door langer in de natuur te zijn kun je ervaren dat de natuur buiten ons is verbonden met de natuurlijkheid in onszelf. De natuur buiten ons is onvoorwaardelijk aanwezig en draagt vanzelfsprekend ons bestaan. Wij zijn zelf niet altijd zo onvoorwaardelijk naar onze eigen natuurlijkheid en die van mensen om ons heen. Wij komen gemakkelijk in conflict met onze behoeften en emoties en die van anderen.

Vitaliteit

De verbinding met de natuur heeft een relatie met vitaliteit. Vitaliteit wordt omschreven als lichamelijke en mentale energie. Als wij ons vitaal voelen, dan nemen positieve gevoelens  toe. Door in de natuur te verblijven neemt de innerlijke vervulling toe,  in persoonlijke groei, in behoefte aan intimiteit en samenzijn. Er is een minder grote behoefte aan vervulling van behoeftes door de buitenwereld (geld, luxe,beroemd zijn). Het gevoel van welbevinden neemt toe en er ontstaat minder ziekte .Lees meer over een meditatiedag in de natuur op 21 mei.

Wat doe je tijdens een meditatieweekend door Anita Willems

http://anitasdagboek.blogspot.nl/2015/10/wat-doe-je-dan-tijdens-zon.html

Dit artikel is geschreven door Anita Willems

Wat doe je dan tijdens zo’n meditatieweekend?!

Na een weekend mediteren (3 x per jaar in het kader van de opleiding Spirituele Psychologie) ben ik vaak helemaal gevloerd.

Op maandagen werk ik niet buitenshuis en die dag neem ik om weer bij te komen. Een paar weken geleden had ik ook weer een meditatieweekend en toen had ik een extra dag verlof genomen. Twee heerlijke dagen achter elkaar om de boel te laten bezinken. Ik had het nodig.

Mensen in mijn omgeving reageren vaak verbaasd als ik zeg dat zo’n weekend heel intensief is, dat ik er van bij moet komen en dat het heel vermoeiend is. Reacties die ik krijg zijn deels verbaasd en ook wel een beetje sceptisch en deels belangstellend.

Want van een hele dag mediteren wordt je toch helemaal ontspannen en ‘zen’?!

Wat doe je dan tijdens zo’n weekend dat je daar zo moe van wordt?!

Massage of mediteren?

Mediteren is niet hetzelfde als het krijgen van een massage in een wellness center. Niet hetzelfde als een middagje sauna of een dutje op de bank. Dat soort ontspanning kun je meer zien als verkwikkend. Dan kun je er weer tegenaan.

Mediteren gaat dieper. Het is zoeken naar verbinding. Verbinding met jouw kern, met jouw kwaliteiten, wat er ten diepste in je leeft. Maar ook verbinden met de wereld om je heen. Jouw positie in het grotere geheel. Hoe langer je mediteert hoe meer je zult merken dat alles met alles in verbinding staat.

Mediteren doe je niet om tijdelijk te ontspannen om er daarna weer vol tegenaan te kunnen. Mediteren doe je om wegwijs te worden in jezelf, antwoorden te krijgen op vragen die je soms al jaren hebt, om patronen te herkennen en vooral patronen te kunnen doorbreken die niet meer bij je passen.

Therapeut

Het mooie van mediteren vind ik dat het veel verder gaat dan de adviezen uit zelfhulpboeken of van maatschappelijk werkers of psychologen (en ik heb ze allemaal gehad). Door te mediteren vind je de antwoorden op al je vragen in jezelf, ze gaan verder dan de praktische adviezen van een therapeut. Bij mediteren ervaar je daadwerkelijk wat die adviezen specifiek voor jou betekenen. Elke oefening geeft de antwoorden die jij nodig hebt, omdat je de antwoorden in jezelf ervaart.

Overigens heb je bij het mediteren wel een ‘therapeut’ nodig. Iemand die je in je proces begeleid, iemand die betekenis geeft aan jouw ervaringen, je extra ondersteuning kan bieden als dat nodig is.

De kracht van de cirkel

We zitten in een kring. In het midden altijd een mooi veldboeket. Soms met een kaarsje erbij. Mediteren in een groep en in een cirkel versterkt het proces. De energie van elk van ons is behulpzaam voor de ander, zonder dat het stoorzenders zijn of dat jij iets van jezelf kwijt raakt. Heel in het begin geloofde ik dat niet zo. Dan dacht ik dat de oefeningen mij thuis net zoveel zouden opleveren, maar al snel bleek dat niet waar. Inmiddels ben ik me steeds meer bewust van groepsenergie, ook buiten de meditatiegroep. Het is heel interessant om die processen te volgen. Thuis, op het werk, in de klas, bij verenigingen. Groepen vind ik inmiddels ook niet meer zo eng, ik kan er vloeiender aan deel nemen en me er weer aan onttrekken, zonder het gevoel te hebben dat ik helemaal leeggezogen ben of mezelf niet ben geweest.

Niet hetzelfde als een middagje sauna of een dutje op de bank. Dat soort ontspanning kun je meer zien als verkwikkend. Dan kun je er weer tegenaan.

Mediteren gaat dieper. Het is zoeken naar verbinding. Verbinding met jouw kern, met jouw kwaliteiten, wat er ten diepste in je leeft. Maar ook verbinden met de wereld om je heen. Jouw positie in het grotere geheel. Hoe langer je mediteert hoe meer je zult merken dat alles met alles in verbinding staat.

Mediteren doe je niet om tijdelijk te ontspannen om er daarna weer vol tegenaan te kunnen. Mediteren doe je om wegwijs te worden in jezelf, antwoorden te krijgen op vragen die je soms al jaren hebt, om patronen te herkennen en vooral patronen te kunnen doorbreken die niet meer bij je passen.

Theorie

Wanneer ik vertel dat elk weekend een bepaald thema heeft en we elke keer een stukje theorie behandelen, reageren mensen vaak opgelucht. Hè ja, fijn, theorie, dàt kunnen we begrijpen. Dàn gaat het tenminste ergens over.

De theorie volgt een logisch proces binnen de zeven jaar dat de opleiding duurt. Zeven jaar is op velerlei gebieden een symbolisch getal. Elke cel in ons lichaam is na 7 jaar vernieuwd. Het aantal chakra’s is bijvoorbeeld ook zeven.

De theorie moet overigens niet als wetmatigheden gezien worden. Eerder als vloeibaar, overgebracht van de ene therapeut naar de andere. Elke therapeut legt er iets van zichzelf in, van zijn of haar eigen proces. Daardoor is het niet statisch, maar juist toepasbaar in alle tijden en daardoor universeel.

Partnerwerk

Aan het eind van de dag doen we een oefening bij elkaar. Dat worden ook wel healings genoemd. Je volgt met je handen de oefening bij je partner. Je gaat van punt naar punt. Soms raak je de ander aan, soms hou je je hand erboven (etherisch). Dat doe je in overleg, of je de ander aanraakt of niet. Ik moet altijd een drempel over om er aan te beginnen (kreun, kunnen we het partnerwerk ook overslaan?!), maar toch geeft het me elke keer weer voldoening. Ik kan iets geven waar een ander wat aan heeft, zonder dat ik zelf iets kwijtraak. Dat is een van de grote inzichten die ik heb gekregen. Feitelijk is het ook de reden dat ik schrijf: ik kan iets geven van mezelf waar een ander wat aan heeft, zonder dat ik iets van mezelf kwijt raak.

(T)huiswerk

Thuis ga je verder met mediteren, maar je krijgt het niet mee als huiswerk. Sommigen mediteren tussen de weekend nooit, andere elke dag en anderen bij vlagen. De meesten houden bij wat ze tussen de weekend ervaren. Welke ontwikkeling ze doormaken. Wanneer je de opleiding professioneel wilt afronden, kun je deze aantekeningen heel goed gebruiken voor een eindverslag.

Reis naar binnen

Mediteren is een reis naar binnen, naar wat er ten diepste in je leeft. Het is niet altijd een makkelijke reis, maar op een gegeven moment is het onderdeel van je leven. Dan leef je in harmonie met jezelf en met de wereld om je heen en dat is niet voor een dag of een weekend, maar voor de rest van je leven.

Wat ik eerder schreef over mediteren:

Over meditatie

Website van mijn docente

Opleiding Spirituele Psychologie

We zijn niet onze gedachten en gevoelens

We zijn niet onze gedachten en gevoelens

We identificeren ons soms zo sterk met onze gedachten, dat we denken dat onze gedachten de basis zijn van ons bestaan. Vooral als er veel stress is in ons leven, wordt ons denken actiever en kan overgaan in piekeren. We verliezen het contact met degene die kan denken. De relatie met ons denken heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. Je kunt de verschillende mogelijkheden om met ons denken om te gaan onderzoeken.

Voor Freud en Shedler gold dat gedachten een bepaalde diepere betekenis hebben dus elke gedachte is de top van een ijsberg. Het was volgens hen waardevol om te onderzoeken waar gedachten vandaan komen en om de wortels van onze gedachten op te speuren in diepere lagen van onze ziel. Dan kunnen we leren om te gaan met angsten, fobieën en neurosen.

Meer focussen op onze gedachten, in het bijzonder de negatieve, kan er vaak in resulteren dat ze bekrachtigd worden en dat we hen meer waarde geven dan ze eigenlijk hebben. Dit is vooral het geval bij mensen met obsessief compulsieve stoornissen., omdat hun negatieve gedachten een nieuwe dwanghandeling veroorzaken. Sinds de jaren 80 is de psychoanalyse van Freud vervangen door cognitieve gedragstherapie (CBT), de belangrijkste methode om mensen om te leren gaan met negatieve gedachten.

Het belangrijkste verschil is dat je dachten niet noodzakerlijkerwijs een diepe betekenis geven over jou onbewuste. Sommige gedachten die gedurende de dag opkomen zijn maar gedachten, niet een speciaal onderdeel van je essentie.

Cognitieve gedragstherapie was niet het einde van de verandering in het omgaan met ons denken. Afgelopen jaren hebben sommige psychotherapeuten een oud idee herontdekt, om gedachten te behandelen als fluctuaties, of golven, in een grote oceaan die groter is dan onze mind en lichaam. Als we in slaap vallen of wakker worden, kun je merken dat ons denken langzaam diffuus wordt en oplost. Waar lost het denken in op en wat gebeurt er als we wakker worden en ons denken weer vorm krijgt?

Wat er toe doet is hoe je om gaat met je gedachten als ze opkomen. In plaats van er iets positiefs tegenover te stellen zoals met cognitieve gedragstherapie, kun je leren om de gedachte op te merken. Gedachten zijn slechts een klein onderdeel van onszelf. Je kunt je gedachten observeren, ze even volgen hoe ze opkomen en weer gaan. Zo ben je er getuige van zonder je er mee te identificeren. Sommige gedachten bevatten misschien interessante ideeën en andere gedachten zijn minder interessant om te volgen. Achter onze gedachten , overtuigingen, gevoelens en emoties bevindt zich onze essentie.

Je kunt op dezelfde manier ook oefenen om je gevoelens en emoties te observeren.

leergangen meditatie en innerlijke groei

37378d26e354dd2404e4e70aea2cd330Opleiding meditatie en spirituele psychologie

In Groningen en Nijmegen

Binnenkort start de opleiding in Groningen op vrijdagavond 2 oktober, zaterdag en zondag 3 en 4 oktober en maandagavond 5 oktober 2015

In Nijmegen start de opleiding najaar 2015 (opgave is mogelijk, data volgen)

http://www.meditatie-en-innerlijke-groei.nl

De langste reis
is de reis naar binnen
voor hem die zijn bestemming koos,
die zijn zoektocht is begonnen
naar de bron van zijn wezen.
Dag Hammerskjöld

Spiritualiteit en menselijkheid

Gedurende de opleiding leer je om meer vanuit je kwaliteiten en je essentie vorm te geven aan je leven. Via meditatie krijg je meer helderheid wat wezenlijk is voor je en wat niet: je raakt dieper verbonden met jezelf en leert om je bewustzijn te verdiepen of vergroten. Zo wordt duidelijker hoe je in een situatie wilt reageren, welk gedrag beter bij je past en welke richting je aan je leven wilt geven. Dit is de integratie van je spirituele vermogens in het dagelijks leven.