Supervisie professionals

Woensdag 6 maart 2019:

Het thema is de stokpaardjes van de therapeut

Als je werkt als therapeut heb je een specifieke manier van werken en je hebt zelf een gevoel wanneer je de sessie goed vindt en wanneer wat minder. Er zijn tijdens je werk situaties waar je gevoelig voor bent, die je triggeren, waardoor je alerter wordt. Dat kan zijn door moeilijkheden die je zelf hebt meegemaakt. Als je iets daarvan hoort of herkent in de cliënt, zit je op je puntje van je stoel. Met deze gevoeligheden zijn ook altijd kwaliteiten verbonden, het is waardevol om die ook te herkennen.

Deze dagen zijn bedoeld voor  ervaren professionals  of therapeuten die op het punt staan om een praktijk te beginnen.

De bedoeling van deze dagen is, om in een vriendelijke atmosfeer, een stuk praktijkondersteuning, casus- bespreking verdieping  in je beroepshouding te geven.

Voor degenen die het professionele traject van issp volgen, zijn er vier supervisiedagen nodig.

Ter voorbereiding mail je voor 27 februari een casus met een leervraag. Deze casus wordt aan alle deelnemers gestuurd en je ontvangt de casuÏstieken van de overige deelnemers.

We beginnen elke dag met een kort uitleg over de achtergrond van waaruit je kunt werken en een meditatie.

 

De supervisie dag wordt gegeven door Pauli van Engelen en Bart ten Berge

Tijd                 : Van 10.00- tot 17.00 uur.

Plaats             : De Biotoop, Kerklaan 30G te Haren (Gn)

Prijs                : € 150,-

Betaling          : Van tevoren op rekeningnr. NL49ABNA042.90.42.221.

Inschrijving    : Via e-mail adres: balthazar58@hotmail.com of paulivanengelen@hetnet.nl

Een vegetarische lunch, koffie en thee etc. zijn inbegrepen.

 

Woensdag 25 september 2019

Supervisie dag: compassievol werken

 

 

Woensdag 26 september 2018: Het thema is de moeilijk client

We komen allemaal zo nu en dan een moeilijke client tegen. Welke spiegel houden zij voor en hoe kun je met deze clienten leren omgaan? We onderzoeken waar de knelpunten mee te maken hebben en wat de achtergrond is.

Deze dagen zijn bedoeld voor professional  of op het punt staan om een praktijk te beginnen.

De bedoeling van deze dagen is, om in een vriendelijke atmosfeer, een stuk praktijkondersteuning, casus- bespreking verdieping  in je beroepshouding te geven.

Voor degenen die het professionele traject van issp volgen, zijn er vier supervisiedagen nodig.

Ter voorbereiding mail je voor 15 september een casus met een leervraag. Deze casus wordt aan alle deelnemers gestuurd en je ontvangt de casuistieken van de overige deelnemers.

We beginnen elke dag met een kort uitleg over de achtergrond van waaruit je kunt werken en een meditatie.

 

De supervisie dag wordt gegeven door Pauli van Engelen en Bart ten Berge

Tijd                 : Van 10.00- tot 17.00 uur.

Plaats             : De Biotoop, Kerklaan 30G te Haren (Gn)

Prijs                : € 150,-

Betaling          : Van tevoren op rekeningnr. NL49ABNA042.90.42.221.

Inschrijving    : Via e-mail adres: balthazar58@hotmail.com of paulivanengelen@hetnet.nl

Een vegetarische lunch, koffie en thee etc. zijn inbegrepen.

 

De volgende supervisiedagen voor mensen die met mensen werken op:

Woensdag 7 maart 2018: De therapeut en de mens

Zijn we in ons werk in staat om op een natuurlijke ontspannen manier te relateren met onze cliënten?
Centraal op deze dag staat zelfonderzoek.

Je houding als therapeut wordt bepaald aan de hand van overtuigingen. Soms staan deze overtuigingen onze natuurlijkheid als therapeut in de weg.

Deze dag onderzoeken we de overtuigingen die je hebt ten aanzien van je therapeutschap en de invloed die dit heeft op de natuurlijkheid in de therapeutische relatie.

Deze dagen zijn voor mensen die een praktijk hebben (of hiermee onlangs begonnen zijn). We beogen, in een vriendelijke atmosfeer, verdieping te geven aan je werk als therapeut.

Voor elke dag die je volgt krijg je 8 supervisie punten.

Je kunt een (aantal) casussen meenemen en/of vragen formuleren.

We beginnen elke dag met een kort ochtendpraatje en een meditatie.

Het onderwerp is deze keer:

 De therapeut en de mens

De supervisie dag wordt gegeven door Pauli van Engelen en Bart ten Berge

Tijd                 : Van 10.00- tot 17.00 uur.

Plaats             : De Biotoop, Kerklaan 30G te Haren (Gn)

Prijs                : € 150,-

Betaling          : Van tevoren op rekeningnr. NL49ABNA042.90.42.221.

Inschrijving    : Via e-mail adres: paulivanengelen@hetnet.nl

Een vegetarische lunch, koffie en thee etc. zijn inbegrepen.