Spirituele Psychologie

Als je een gewoonte hebt waar je last van hebt dan kun je andere gewoonte aanleren. Dat is basis van moderne psychologie. Dat is meetbaar, het werkt en daar zijn mensen mee geholpen. Het leven kunnen we beïnvloeden door onze houding te veranderen, dat beïnvloedt hoe je het leven ervaart.

De school van innerlijke groei werkt met een houdingsverandering ten opzichte van jezelf en van wereld. Een belangrijk aspect bij deze houdingsverandering is dat je een ontdekkingsreis in jezelf begint.

Alle vormen van psychologie proberen op een eigen manier te helpen om ons leven zo gelukkig en optimaal mogelijk te ervaren. Bij psycho-analyse, Rogeriaanse psychologie of cognitieve gedragstherapie ga je ook naar jezelf kijken, hoe doe ik het en hoe kan ik het anders doen. Zelfonderzoek levert veel op. De moderne psychologie is vooral bezig met onze gedachten en onze relatie met onze emoties. Waar kan het fout gaan en hoe is dat te voorkomen.

Bij spirituele psychologie is “hoe ik het anders kan doen” niet zo belangrijk, daarin zit een groot verschil. Spirituele psychologie gelooft dat er iets in ons dat groter is of hoger is dan onze hersenen of onze persoonlijkheid: onze geest en ziel. Niet makkelijk te zien en niet te bewijzen. Het is een persoonlijk ervaren en we geven er allemaal onze eigen invulling aan. En tegelijkertijd lijken overal over de wereld die ervaringen op elkaar. Het gaat er niet om dat je iets bereikt, dat je energie kan zien of dat je magische trucjes kent.

De hedendaagse psychologie mist de spirituele beleving. Die beleving was er vroeger en gaf een soort bevestiging die nu is verloren gegaan. De psycholoog is in de plaats gekomen van die beleving, maar het spirituele ontbreekt. Wat is de zin, waarom, waar gaat het om, wat is essentieel?

In westerse wereld gaan we erg naar buiten, bij onszelf vandaan om die essentie te vinden, om te onderzoeken wie we zijn. Dat houdt ook in dat we anderen autoriteit geven over wie we zijn: wat een ander van ons verwacht of vindt, heeft grote impact. Psychologie zegt dat je naar jezelf moet  kijken en spirituele psychologie gaat daarin verder. Om dit te verduidelelijken ga ik hier kort in op de gelaagdheid die wij als mensen hebben. Onze buitenlaag is hoe we ons in de wereld presenteren, dat is bij vele van ons een behoorlijk harde laag. Die harde laag houdt de buitenwereld tegen, die niet meer naar binnen komt, waardoor we moeilijk kunnen luisteren. Deze buitenste laag is het ego. Mensen kunnen ook voorbij het ego contact maken, maar in een groep als het een beetje onveilig is, dan maken we meer vanuit het ego contact: we doen dan een beetje opgeprikt. We zitten in een vorm hoe het hoort, aangepast. Het masker wat we dragen moet bewerkstelligen dat anderen ons zien zoals wij graag willen dat die anderen ons zien. Delen van het ego zijn: ik maak deel uit van deze groep, ik ben beter of ben minder. Je kunt jezelf kleiner maken of jezelf groter maken. We voelen ons niet gezien, omdat het te spannend is om ons te laten zien, want dan horen we er misschien niet bij.  Ons ego veroorzaakt een scheuring tussen hoofd en hart. Er ontstaat een zelfverraad zodat we niet volgen wat wezenlijk is voor onszelf. We verloochenen ons en verliezen het contact met wat er achter ligt. Zo werkt het ego: alles is gelijk en ik ben wat meer of minder.

Onder de buitenlaag zit  de laag van  angst, vooral sociale angsten. De buitenlaag gaat falen, ons ego valt in elkaar en we komen in angst. Een andere houding is om je angsten meer aan te gaan. Dat is een enorme hulp waarbij de gewone psychologie heel goed werk doet.

Over het algemeen gaat moderne psychologie niet verder dan deze lagen.

Onder de angst zit de laag die heeft te maken met depressie, eenzaamheid, isolement, hopeloosheid, wanhoop, doodsverlangen. Als we door angsten heen komen komen we vaak in een donkere laag in onszelf. We krijgen een teleurstelling bij wat we in de wereld doen: het ego heeft gefaald, vervolgens worden we angstig,  daarna komen we in wanhoop. Vervolgens gaan we in bed liggen want dat is het enige veilige plek dat we kunnen vinden. Na tijdje beginnen we maar wat anders in die wereld te doen en begint alles van voor af aan.

Hedendaagse psychologie gaat niet door laag van wanhoop heen, naar het ondraaglijke. Het is heel spannend om iemand tot kern van depressie te laten komen, naar de pijn achter de afwijzing. We zijn allemaal bang voor het ondraaglijke. Mensen maken dingen mee die ondraaglijk zijn, dat brengt het leven met zich mee bijvoorbeeld als je iemand verliest of andere schokkende gebeurtenissen meemaakt. Ondraaglijke lijden, dat is wat wij in ons ondraaglijk vinden, dat komen we allemaal soms tegen in het leven en dat brengt ons meer bij onszelf. Het is een kunst om het onverdraaglijke te dragen. Bij elk kind dat wij baren, doen wij dat. In de pijn zijn we samen een, als we de pijn delen.

Als je in het ondraaglijke zakt, dan komt de binnenste kern tot leven. Als je ermee in gevecht bent, dan komt die innerlijke kern niet tot leven. Maar kom je daar doorheen.dan worden mensen zich bewust wat echt is en essentieel en wat niet. Het leven zelf wat echt is, dat is essentieel. Wat bij jou als individu het klokje laat tikken. Je kunt bijvoorbeeld met iemand samen wonen met wie je weinig contact hebt. Bij een ziekte kom je er achter dat je om diegene geeft. Je bent veranderd en raakt minder verdwaald in de buitenste laag van het ego, in de pretentie. Het licht van de essentie kan er doorheen schijnen en het ego past zich daar aan aan. Je verliest jezelf niet.

Als je het ondraaglijke leert dragen is dan schijnt de essentie er doorheen, je voelt dat zelf. Er is niemand anders die dat zegt, je eigen innerlijk leraar gaat je duidelijk maken wat wezenlijk is, niet wat goed is en hoe je moet zijn. Maar om dat wat wezenlijk is op jouw manier uit te drukken. De basis van die essentie is de passie, dat is onze geest, onze ziel en het leven zelf.

De verschillende lagen komen samen, de essentie komt naar buiten en buitenwereld naar binnen. Hoe banger we zijn, hoe minder doorlaatbaarder: we verstarren. De weg van het leven is die van je eigen kwaliteiten Als iemand erg in kwaliteiten is , valt ook ego weg. Dat is prettig.

In essentie zit eenheid, passie van het bestaan. Dat is een enorme kracht, een bliksemflits die voortdurend door ons heen gaat en waar we ons meestal niet bewust van zijn. Al het leven is hetzelfde, er is één bron van leven, dat is de essentie en liefde is de brug naar het leven. Vraag jezelf wat is essentieel en wat niet. Het dragen van het ondraaglijke is zinvol om bij die kern, die essentie te komen.

Kennismaken met spirituele psychologie kan op zondag 14 mei en maandagavond 15 mei. Meer informatie vind je op de website https://www.meditatie-en-innerlijke-groei.nl/leergangen-en-opleiding-meditatie/. Voor vragen kun je me mailen: paulivanengelen@hetnet.nl