Issp

De Internationale School voor Spirituele Psychologie

ISSP is een samenwerkingsverband van docenten in innerlijke groei. Alle docenten van ISSP verzorgen op eigen wijze de Opleiding Spirituele Psychologie en aanverwante trainingen. We hebben de intentie door samen te werken een kwalitatief goede opleiding te bieden.

De volgende docenten zijn op dit moment verbonden aan de School voor Spirituele Psychologie ISSP

  • Georgina Johnson
  • Yvette Hooites Meursing
  • Anita Hellemons
  • Bart ten Berge
  • Pauli van Engelen

Het doel van de School voor Spirituele Psychologie

We willen kwalitatief onderwijs en beroepsuitoefening op het gebied van meditatie, innerlijke groei en bewustzijnsontwikkeling internationaal bevorderen.

De verbinding tussen spirituele ontwikkeling en de dagelijkse praktijk staat hierbij centraal. Wat je innerlijk leert, komt tot uitdrukking in je gedrag en wat je in je leven vormgeeft.

In Nederland is de opleiding ingeschreven bij het CRKBO.

Afgestudeerde cursisten die ook het aanvullende professionele traject met goed gevolg hebben afgesloten, kunnen zich – als therapeut en/of coach – aansluiten bij een beroepsvereniging. Meer informatie over het professionele traject vind je hier:

Professionele-Traject-Examenreglement-mei 2019

http://isspnl.inner-growth.org/?page_id=57

Ethische gedragscode
Werken met mensen, met studenten en cliënten, vraagt om een zorgvuldige aanpak.
Zeker als het om werkvormen gaat die ‘dicht bij de mens’ komen.
De School voor Spirituele Psychologie hecht veel waarde aan een professionele manier van werken en heeft daarom een ethische gedragscode opgesteld voor haar docenten, leertherapeuten en supervisoren.

Deze code is opgesteld door de Ethische Commissie van ISSP met als doel:

‘Bevorderen van een veilig & professioneel klimaat
waarin scholing en persoonlijke ontwikkeling
optimaal tot stand kunnen komen.’

Informatie over de klachtenprocedure vind je hier:

http://isspnl.inner-growth.org/?page_id=168

Bekijk hier de Ethische Gedragscode & Klachtenreglement

Gedragscode-Klachtenreglement 2020