Bewustzijn tijdens het kerstdiner

In deze tijd rond de kerstdagen vragen veel mensen zich af hoe ze de kerstdagen doorbrengen. Begeef ik me in de familiepatronen en structuren of blijf ik daar buiten? Regelmatig leiden beide keuzes tot een gevoel van eenzaamheid en er niet bij horen. We hebben vaak een overtuiging dat we,  om er bij te horen, iets van onszelf moeten opgeven. Je zou kunnen zeggen: voor deze sociale angsten en overtuigingen hebben we een verhoogd/verfijnd bewustzijn. Dat noem ik weerstand. Weerstand is een zodanig verdicht of vernauwd bewustzijn,  dat zich tot een overtuiging heeft gevormd . En we verlangen er vaak naar om daarvan bevrijd te worden. Het bewustzijn zelf is onzichtbaar, ondenkbaar zelfs.

De fenomenen van bewustzijn zijn erg verwant met licht. Als licht zich in een donkere ruimte bevindt dan zie je geen licht, de hele ruimte blijft donker. Je kunt daar een proefje mee doen. Licht heeft een voorwerp nodig om zichtbaar te worden. Licht zelf kun je niet zien, wat je ziet is alleen het object (de weerstand), waarop het licht gereflecteerd wordt. Het licht leidt tot zichten van het object.

Bewustzijn is overal aanwezig, maar heeft ook een object nodig om zich te kunnen manifesteren.  Bewustzijn wordt net als licht zichtbaar aan de reflectie op objecten. Dit betekent dat we ons niet zozeer  bewust worden van bewustzijn zelf, maar van de objecten.  Het object maakt dat je je bewust wordt en zo leer je indirect je bewustzijn kennen. Het alomvattende bewustzijn heeft een object  nodig, in de ontmoeting tussen bewustzijn en een object wordt een ervaring of realisatie geboren.

Een object (of weerstand) kan veel verschillende vormen aannemen: een object kan een trilling zijn, energie, een zenuw, een individualiteit, een blokkade. Ook ons lichaam is een vorm van weerstand, waardoor we via de reflectie van bewustzijn het  fysieke bestaan kunnen leren kennen. Met name onze zenuwen, dat wil zeggen de neuronen en hun verbindingen zijn een geweldig mooi  hulpmiddel voor ons.  Bewustzijn kan zich hier aan reflecteren. In de ontmoeting van bewustzijn en een object ontstaat een soort wrijving waaruit iets nieuws voortkomt, dat kan een gedachte, inzicht, impuls of ervaring zijn. Meestal is het een reactie op de weerstand, waarna die weerstand in een verfijndere vorm kan verschijnen.

Bewustzijn reflecteert zich het helderst in gedachten. Gedachten hebben bepaalde  vormen aangenomen en  zijn in feite tot enigszins stilstand gekomen bewustzijn, overtuigingen zijn naar wat meer vernauwd en samengeklonterd bewustzijn. De overtuigingen leiden vervolgens tot vaste patronen

De vaste patronen waar we in terecht komen tijdens het traditionele kerstdiner met de familie, zijn niets anders dan een object, vernauwd bewustzijn, waaraan je je kunt ontwikkelen. Samengetrokken bewustzijn dat bevrijd kan worden. Dat kan op ontzettend veel verschillende manieren.  Bijvoorbeeld:

  • Door het lijden waarop de vast patronen gebouwd zijn, te ervaren.
  • Door na te gaan wanneer je het contact met jezelf bent kwijt geraakt tijdens het kerstgebeuren. Wat was doorvoor de trigger en tot welk gedrag leidt dit? Als je kijkt naar jezelf en de patronen waar je in zit, identificeer je je minder met dat patroon of overtuiging en ontstaat er wat afstand. Je bent al minder gevangen.
  • Door uit te proberen of je met ander gedrag – iets doen dat niet in het vaste patroon past –  je meer ruimte en vrijheid ervaart.

Ik wens jullie een vredige kersttijd toe en graag tot ziens in 2019.

Pauli van Engelen

(de gebruikte foto is van freshpet)