At that one moment of encounter

At that one moment of encounter matter fires out en spirits flames in.

Het proces van zwangerschap en geboorte laat ook de ontwikkeling van de mensheid en menswording zien.

In den beginne werden  hemel en aarde geschapen.  Een krachtig beeld voor de zaadcel en eicel in de pre-conceptuele attractiefase.  Voorafgaand aan de conceptie is er een paar uur een teer een labiel samenzijn, tijdens de pre-conceptuele attractiefase  zie we hoe honderd (-en)  van eicellen magisch aangetrokken door de eicel van alle kanten de eicel naderen en met hun kop kleven aan de eicel. Wat daar ontstaat  is een stralende zon met de ronde eicel in het centrum en de zaadcellen er om heen perifeer stralend en het geheel roteert.

Twee tegenover elkaar staande werelden van centrum en periferie, van langwerpig en cirkelvormig, van samengetrokken en cellichaamachtig tot vorm en proces en van een zich-openen en zich afsluiten.

De zaadcel is van een oorspronkelijk ronde cel een langgerekte cel geworden en samengetrokken, volledig doorvormt en gestructureerd.  De zaadcel heeft een  grote kern en verder weinig anders, zodat hij alles kan doordringen. Het is een bewegende straal, maar innerlijk verstard met een dode structuur. De zaadcel sluit zich volledig af en wordt onbeïnvloedbaar voor de buitenwereld en is onafhankelijk van de buitenwereld. Door het dna in de zaadcel wordt het geslacht van het kind bepaald.

De eicel is een kwetsbare en voor de omgevingsinvloeden ontvankelijke cel , tegenovergesteld aan de zaadcel. De eicel leeft in voortdurende wisselwerking met de omgeving. Het cellichaam zwelt en de kern blijft klein, de rustende kogel is van binnen beweeglijk. De eicel maakt het gebaar van uitdijen en kan dat eindeloos voortzetten.

Een zaadcel heeft met het licht te maken, ze is gestrekt, radiaal en stralend.  Ze is slechts het oppervlakte waarop licht teruggekaatst wordt.  De eicel neemt het licht in zich op, absorbeert het.

De pre-conceptuele attractiefase:  het is wachten of een zaadcel opgenomen wordt of niet. Het is als het  inhouden van de adem. Van beide kanten wordt een bevruchting voorbereid.  De conceptie is een nieuwe fase , er wordt ruimte gemaakt voor de derde, het kosmische.  De aardse wereld is enige uren ontvankelijk voor een indruk van een andere dimensie. Wellicht dat zich daarbij geest kan neerdalen die zegt: daar wil ik zijn, dat is de materie die zich voor mij opent. De materie geeft de weerstand  die de geest kan benutten voor zijn ontwikkeling, de geest kan niet dwingen. Weerstand is de basis van (de embryologische) ontwikkeling.

De vonk springt over…

Bij het moment van de conceptie licht de cel op. Wetenschappers van de Northwestern universiteit hebben de lichtflits van eicellen vastgelegd. De helderheid van de flits iets over de gezondheid van het kind-in-wording. Een felle flits is een indicatie dat de eicel tot een gezonde embryo gaat ontwikkelen.