Twaalf heilige nachten

Van 25 december tot 6 januari zijn de 12 heilige nachten waarvan oud-en-nieuw in het midden staat. Een periode na de wintersolstice, waar ook door onze verre voorouders al bij stilgestaan werd. Ook de Germanen kenden deze wereldrust.  In deze tijd werden hun kinderen geboren. Het is precies het verschil tussen de maancyclus van twaalf maanmaanden en de zonnecyclus van twaalf zonnemaanden.  

16 en 17 december 2023 is er een weekend met meditaties en verdieping ter voorbereiding van de 12 heilige nachten.https://www.meditatie-en-innerlijke-groei.nl/evenementen/twaalf-heilige-nachten/

OVERGANGEN IN HET RITME BUITEN ONS EN IN ONS

In deze periode is er een overgang in het ritme van de aarde. De groeikracht van de natuur heeft zich teruggetrokken in de aarde en is tot stilstand gekomen. Het is  de tijd van de innerlijke stilte van de aarde zelf, het lijkt er op of de aarde heeft ingeademd. De lengte van de dagen rond kerst blijft een aantal dagen vrijwel constant.  Er is even rust voordat de zon na de kortste dag weer langzaam langer tevoorschijn komt. In deze stille dagen zijn de groeikrachten van de aarde naar binnen gericht waardoor de krachten uit het universum zich beter met ons kunnen verbinden. Misschien kun je ervaren dat deze twaalf nachten anders aanvoelen dan andere nachten. Het is een tijd van verinnerlijking waarin we het tere licht in ons kunnen ervaren.

In ons leven zijn er ook voortdurend grote en kleine overgangen, waarin alles in ons een moment tot stilstand komt. Zoals in de overgang tussen het in- en uit-ademen of in de overgangen tussen nacht en dag. Het is een moment van stilstand, net als een schommel die op het hoogtepunt even blijft hangen, voordat hij weer naar beneden valt. De overgang van leven naar dood is in deze gedachtegang een groter ritme, als je bij een geboorte- of stervensproces geweest bent, heb je misschien ook dat moment ervaren. In deze overgang kun je een hele diepe stilte ervaren.

In dit vaak minieme moment, de stilstand, de stilte tussen het één en het ander, ligt een kiem besloten. Een kiem die vanuit de stilte naar komt als een heilig gevoel . Het woord heilig stamt af van het woord heil, dat genezing betekent of heel worden.  Je zou kunnen zeggen dat een heilige de mogelijkheid in zich heeft om heelheid te ervaren.

Door me je aandacht deze diepe stilte toe te laten, breidt je bewustzijn zich uit. Dit wordt ook wel meditatie genoemd. Tijdens meditatie begeven we ons in de wereld van de nacht, met onze aandacht breiden we ons bewustzijn uit voorbij de sluiers die ons normaal in slaap hullen. We kunnen deze nachtwereld meenemen als we de wereld ingaan en daarin de diepere ervaringen en  kwaliteiten tot uitdrukking kunnen brengen die we in de nacht hebben ervaren.

Je kunt deze periode bewust beleven door de natuur in te gaan, de donkere nacht ervaren.  Of de tijd te nemen om de overgang te ervaren bij het in slaap vallen en bij het wakker worden. Wat is het laatste moment voor je in slaap viel of het eerste moment nadat je wakker werd dat je je bewust werd? Lukt het om de diepe stilte te ervaren voordat je wakker wordt of voor je in slaap valt. Je kunt ook aandacht geven aan je dromen, die je uit de heilige nacht hebt meegenomen. De droom is een mogelijkheid om het eigen leven  naar de toekomst toe positief uit te werken.

Re wordt wel gezegd dat de twaalf heilige nachten een voorspellen wat je het komende jaar tegen gaat komen. De dromen die je in de twaalf heilige nachten hebt, staan symbool voor je proces in de komende twaalf maanden. Het is de moeite waard om te onderzoeken wat dit voor je betekent door je dromen elke ochtend op te schrijven en een jaar later terug te kijken naar het afgelopen jaar en je dromen .

“The dream is the small hidden door in the deepest and most intimate sanctum of the soul, which opens to that primeval cosmic night that was soul long before there was conscious ego and will be soul far beyond what a conscious ego could ever reach.”
Carl Jung

Fijne nachten,

Pauli