Spirituele psychologie

Spirituele psychologie

Naast de fysieke wereld is er een spirituele of geestelijke wereld, ze vormen samen één geheel. Beide zijn opgebouwd uit energie, maar de trilling is anders dat wil zeggen sneller of trager. Wanneer geest tot rust komt dan vertraagt de trilling en ontstaat er materie. Dit is ene richting namelijk het verdichten van energie; de geest wordt materie, de trilling vertraagt en de energie beweegt zich naar binnen naar een kern, een punt. Het verdichten is van buiten naar binnen gericht.

Daarnaast is er een oplossende kracht, die het vermogen heeft om alles wat in beweging wordt gebracht uiteindelijk terug te laten keren naar de geest of oerbron. De stof of energie wordt ijler en verdunt zich, het is een transformatie van energie, waarbij vorm uit elkaar valt en naar de geest terugkeert. De vorm kan ook een gevoel op emotie zijn verbonden met de pure vitaliteit van overlevingsinstincten, die na het ervaren weer naar de bron beweegt.

Deze twee krachten van vormen en oplossen uit elkaar vallen, vind je terug in veel processen zoals geboorte en dood, maar ook wakker worden en in slaap vallen. Deze twee krachten werken voortdurend door elkaar in ons leven. De verdichtende kracht stroomt van boven naar beneden en de ander van onder naar boven. En tegelijkertijd heeft de verdichtende krachten een centripetale richting en de oplossende kracht een centrifugale richting. Beide krachten werken op elkaar in en houden elkaar in evenwicht. Bij ziekte zie je bijvoorbeeld dat deze tendenzen uit balans zijn.

Hoewel we niets anders zijn dan geest, en ook ons fysiek lichaam louter geest is, is het vaak moeilijk om onze geest te ervaren. Meditatie is een oefenweg hiertoe, het is geen ritueel, vlucht of heilig moeten, maar een uitnodiging om dieper contact te maken met de realiteit. Er is soms moed voor nodig om met meer diepte in jezelf en de wereld te kijken.  Meditatie is ontvankelijkheid en binnen deze stemming van ontvankelijkheid richt je je aandacht. Het is een overgave aan alle krachten van de ziel met de mogelijkheid om daardoor in het wezen van de dingen door te dringen, het wezenlijke te ervaren.

In de opleiding wordt dit proces van overgave opgebouwd in een aantal stappen. Want hoewel geest in alles werkzaam is, kun je beginnen met je aandacht richten op dimensies achter je dagelijkse denken, voelen of willen. Deze weg naar binnen helpt om je te bevrijden uit de diepe verstrengeling die we soms hebben met emoties, gevoelens, gedachtes, trauma’s en welke vorm dan ook en brengt ons terug in de wezenlijke kern van onszelf waar we stilte, vrede, liefde, ruimte en eenheid ervaren.